Centro de Interpretación da Ría de Arousa (CIRA)

Declarado Centro Azul 2016

Centro de Interpretación da ría de Arousa e punto de información turística. Dispón de información de Vilagarcía e das localidades que integran a ría de Arousa, non só desde o punto de vista turístico senón tamén geográfi co, cultural, histórico e económico.

Horarios
De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. Sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. Domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h.